ISO 9001:2000 (TR1154QC)
Kalite Yönetim Sistemi
AYDIN İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ 2017 YILINA OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM 1- Yoklama ve açılış, 2- Divan Başkanlığı seçimi, 3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması, 4- Gündeme madde ilave ile ilgili varsa tekliflerin alınıp görüşülmesi 5- Gündemin okunması ve misafir konuşmaları, 6- 2014-2015-2016 yılları Yönetim ve denetim kurulları faaliyet raporlarının okunması ve ibrası 7- 2014-2015-2016 yılları Bilanço ve Gelir-Gider tablolarının ayrı ayrı okunması ve ibrası 8- 2017-2018 yılları çalışma programı ve tahmini bütçesinin okunması ve onaylanması, 9- 26.08.2016 tarih ve 29813 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Islah Amaçlı Hayvan Yetiştiricileri Birliklerinin kurulması ve hizmetleri hakkındaki yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanan Birlik Ana Sözleşmesinin intibakının görüşülerek karara bağlanması 10- Birliğin bir başka birlikle işbirliği yapması, amacı ile ilgili kuruluşlara iştirake karar verilmesi ve katılma paylarının belirlenmesi ve bu konuyla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi, 11- Alım, satım ve kiralama hizmetlerinde takip edilecek usul ile alınacak ürünün niteliğini, azami fiyatını, satılacak ya da kiralanacak ürün ve hizmetlerin asgari fiyatının belirlenmesi, bu işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 12- Gayrimenkul alım ve satımında takip edilecek usul ile alınacak gayrimenkulün niteliğinin,yerinin ve azami fiyatının, satılacak gayrimenkulun asgari fiyatının belirlenmesi, bu işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 13- İmalat ve inşaat işlerinin yaptırılma usul ve esaslarının belirlenmesi, bu işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 14- Birlik Üyelerinin ihtiyaçları ile hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla sperma, embriyo, canlı hayvan, hayvan bakımı, hayvan beslenmesi ile ilgili her türlü girdi, temini için ithalat ve ihracat yapılması, yurtiçi ve yurtdışı fuar ve organizasyonlara katılımın sağlanması ve bu konuda yapılacak iş ve işlemler ile ilgili yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi, 15- Asıl üyelere birlik aracılığı ile sağlanan ayni ve nakdi kredilerin ödeme şekli ve miktarının tesbit edilmesi ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 16- Yıllık ıslah bedelinin (Soykütüğü Hizmet Bedelinin) genel kurul tarafından tesbit edilmesi, ayrıca, Yıllık ıslah bedelinin ödeme/tahsilat şeklinin belirlenmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi 17- Üye giriş aidatı ve üye yıllık aidatlarının belirlenmesi, 18- Şube , irtibat bürosu ve alım satım merkezlerinin açılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 19- Ortak olunduğu takdirde Merkez Birliğine yatırım ve geliştirme payının kısmen veya tamamen devri konusunda karar verilmesi 20- Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen üyelikten çıkanlar hakkında karar verilmesi, 21- Üyelerin müşterek menfaatlerini ilgilendiren ve Yönetim Kurulu yetkisi dışında olan her konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi konusunda karar verilmesi, 22- Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Huzur Haklarının ve yollukların mevzuata göre belirlenmesi, 23- Personelin kadro ve ücretleri ile yolluklarının tesbit edilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 24- Canlı ve cansız demirbaşların terkini konusunda karar alınması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi, 25- İlimizde uygulanacak teknik ve sağlık hizmetleri ile ilgili ücret ve ödentiler ile aidat tutarlarının belirlenmesi ve uygulanması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 26- Hayvancılıkla ilgili kamu tarafından dağıtılacak tüm teşvik ve desteklemelerin birlik aracılığı ile hazırlanması, dağıtılması ve gelen teşvik ve desteklemelerden üyelerimizin borçlarının kesilerek ödenmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, 27- Birlik ve birliğin sahibi olduğu şirket adına uygun bulacağı kişi ve kuruluşlardan veya bankalardan kredi ve teminat mektubu alınması, bankalara gayrimenkul, ipotek,ve kefalet verilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, 28- Hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla gerekli tesislerin kurulması, işletilmesi, bu konuyla ilgili kredi kullanılması, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi, Kırsal Kalkınma Kurumu, IPARD, Güney Ege Kalkınma Ajansı, iç ve dış kaynaklı proje uygulanması ve diğer hibe programları kapsamında hibe başvurusu yapmaya, hibe sözleşmesi imzalamaya ve projenin yürütülmesi, uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 29- Hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla birlik ve birliği sahibi olduğu şirketin, sperma, embriyo, canlı hayvan, hayvan bakım ve beslemesi ile ilgili her türlü girdi temini için ithalat ve ihracat yapılması, yurt içi ve yurt dışı fuar ve organizasyonlara katılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, 30- Birliğin gelir-gider farklarının kullanılması, İşletme hesabıyla bilanço ve gerektiğinde gelir gider farkının bölüşülmemesi ve hazırlanan bütçe harcama kalemleri arasında devir yapılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, 31- Birliğin sahibi olduğu şirkete hizmetlerini yürütmesi sırasında ihtiyacı doğrultusunda borç verilmesi, şirketin sermayesinin nakdi artırılması halinde nakdi sermaye ödenmesine ve birliğin ihtiyacı olduğunda şirketten borç alınması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, 32- Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 33- Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Merkez Birliği Delegelerinin seçilmesi, 34- Dilek ve temenniler, 35- Kapanış,

Diğer Haberler
SOĞUTULMUŞ ÇİĞ SÜT TAVSİYE FİYATI 2 TL OLARAK BELİRLENDİ
HAYVANCILIK DESTEKLEME ÖDEMELERİ
AYDIN İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ 2019 YILI OLAĞAN MALİ GENEL KURUL TOPLANTISI
HAYVANCILIK DESTEKLEME ÖDEMELERİ
HAYVANCILIK DESTEKLEME ÖDEMELERİ
2019 YILI ÇİĞ SÜT DESTEĞİ VE SÜT PİYASASININ DÜZENLENMESİ UYGULAMA TEBLİĞİ ( NO: 2019/22 )
2019 YILINDA YAPILACAK ÇİĞ SÜT DESTEĞİ VE SÜT PİYASASININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN KARAR ( KARAR SAYISI: 817 )
2018 YILI EYLÜL-EKİM-KASIM AYLARI ÇİĞ SÜT DESTEKLEME ÖDEMELERİ BAŞLIYOR
TÜRKİYE DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİNDE SÜT PİYASASI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
ADSYB 500 BAŞLIK DAMIZLIK DÜVE MERKEZİ HAYVANCILIK TESİSİ İNŞAATI İHALESİ
TÜM HABERLER
 SAYFA İŞLEMLERİ
Bu Sayfayı Yazdır
 SİTE İÇİ ARAMA
 EĞLENCE KÖŞESİ
Galeriyi gezmek için tıklayınız
 YAYINLARIMIZ
Tüm Yayınlarımız için tıklayınız