ISO 9001:2000 (TR1154QC)
Kalite Yönetim Sistemi
T. C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2016 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROJEMİZ TAMAMLANDI

T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından 2016 Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında desteklenen “Aydın Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Öncülüğünde Besiciliğin Geliştirilmesi“ isimli projemiz 31 Ekim 2016 tarihinde yürütülmeye başlanmıştır. Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği olarak başvuru sahibi olduğumuz projemiz, Aydın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ortaklığı ve Aydın İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği iştirakçiliği ile yürütülmüştür. Aydın ili hayvancılık sektörünün gelişimine katkı sağlamak için, ilin besicilik potansiyelinin ortaya çıkarılması ve besi faaliyetlerinin artırılması hususunda farkındalık yaratarak, büyükbaş hayvan yetiştiricilerinin sığır bakım besleme konusunda bilinçlendirilmesi ile besiciliğin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Aydın’daki damızlık sığır yetiştiricilerinin süt sektöründeki deneyimleri öncülüğünde, Aydın’ın besi materyalleri üretimi için uygun iklim yapısı ile kaliteli damızlık materyalleri hususlarındaki önemli potansiyeli ortaya çıkarılarak, ildeki besicilik faaliyetlerinin canlandırılması hedeflenmiştir.

31 Ekim 2016 tarihinde başlayan projemiz, 31 Ocak 2017 tarihi itibariyle sona ermiştir. Proje kapsamında, besiciliğin geliştirilmesi ve besicilik sektörünün öneminin farkına varılması için bir dizi faaliyet gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, besi sığırı bakım beslemesi konusunda damızlık sığır yetiştiricileri ve besicilerin bilinçlendirilmesi için Aydın ili işletme sayıları ve hayvan varlığının en fazla olduğu ve merkez ilçeler belirlenen 8 ilçede Bozdoğan, Çine, Efeler, Germencik, Nazilli, Kuyucak, Söke, Yenipazar’da 12- 22 Aralık 2016 tarihleri arasında “Yetiştirici Bilgilendirme Seminerleri” düzenlenmiştir. Yetiştirici Bilgilendirme Seminerleri Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Gökhan Önol tarafından verilmiştir. Seminerlere toplamda yaklaşık olarak 500 kişi katılmıştır. Eğitimlere asıl hedef kitle olan büyükbaş hayvan yetiştiricileri ile, veteriner hekimler, ziraat mühendisleri, sektör temsilcileri ve Efeler’de yapılan eğitimin Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde gerçekleşmesi sebebiyle akademisyenler ve öğrenciler katılmışlardır. Böylece proje planında beklenenden daha geniş katılım ile eğitimler tamamlanmıştır.

Proje kapsamındaki bir diğer faaliyet, Aydın ili besicilik faaliyetlerinin mevcut durumu incelenerek, besiciliğin canlandırılması için çözüm önerileri ile stratejilerin geliştirildiği 11 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilen “Aydın İli Besicilik Çalıştayı”dır.

Çalıştay, proje ortakları temsilcileri, hayvancılık örgütleri temsilcileri, akademisyenler, yetiştiriciler ve sektör temsilcilerinden oluşan yaklaşık 100 kişinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Aydın ili besicilik faaliyetlerinin sorunlarının daha sistemli bir şekilde analiz edilebilmesi için  çalıştay grup çalışmaları; organizasyon ve işbirliği, pazarlama, yatırım olanakları olmak üzere 3 konu başlığı altında gerçekleşmiştir. Bu konu başlıkları altında Aydın ili besicilik mevcut durumu analiz edilmiş, sorunlar belirlenmiş ve bu sorunlara çözüm önerileri getirilmiştir. Çalıştay sonuçlarını özetlemek gerekirse;

-Besicilik faaliyetini Aydın ilinde geliştirebilmek için kapsamlı bir yol haritası çizilmelidir. Bu  amaçla tarımsal örgütler, kamu kurum ve kuruşları ile piyasadaki diğer paydaşlar bir araya getirilmelidir. 

- Damızlık besi yetiştiriciliğinde tarımsal örgütlerin pazarda daha etkin rol alması için karşılıklı  işbirliği ve dayanışmanın arttırılmasına yönelik çalışmaların başlatılması gereklidir.

- Paydaşlar bir araya gelerek besi yetiştiriciliği için bir organize bölge oluşturmalıdır.

İlin besicilik faaliyetlerinin geliştirilmesi için sonuç olarak, yetiştirici örgütlerinin etkinliğinin artırılması, küçük ölçekli üretim yapan işletmelerin korunması, canlı hayvan veya et ithalatı süreçlerinin besi yetiştiriciliği yapan işletmeleri de dikkate alacak şekilde düzenlenmesi, kaçak kesimlerle daha etkin mücadele edilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Proje sonucunda yukarıda özet olarak belirtilen çalıştay sonuçlarının detaylı olarak yer aldığı, Aydın’ın besicilik mevcut durumu, yatırım potansiyeli ve tüm bu faaliyetlerin sonuçlarını içeren ‘Aydın İli Besicilik Raporu’ hazırlanmıştır.  Bu raporu, başta ulusal ve yerel karar alıcılar, sektör temsilcileri, yatırımcılar ve yetiştiriciler olmak üzere tüm Aydın kamuoyu ile paylaşarak hayvancılık sektörünün gelişimine katkı sağlayacağımızı ümit etmekteyiz. Bu temennilerle, projemizin uygulanmasında ve raporumuzun hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkürü borç bilir ve projemizin ülkemiz için hayırlı sonuçlar getirmesini dileriz.


Diğer Haberler
SOĞUTULMUŞ ÇİĞ SÜT TAVSİYE FİYATI 2 TL OLARAK BELİRLENDİ
HAYVANCILIK DESTEKLEME ÖDEMELERİ
AYDIN İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ 2019 YILI OLAĞAN MALİ GENEL KURUL TOPLANTISI
HAYVANCILIK DESTEKLEME ÖDEMELERİ
HAYVANCILIK DESTEKLEME ÖDEMELERİ
2019 YILI ÇİĞ SÜT DESTEĞİ VE SÜT PİYASASININ DÜZENLENMESİ UYGULAMA TEBLİĞİ ( NO: 2019/22 )
2019 YILINDA YAPILACAK ÇİĞ SÜT DESTEĞİ VE SÜT PİYASASININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN KARAR ( KARAR SAYISI: 817 )
2018 YILI EYLÜL-EKİM-KASIM AYLARI ÇİĞ SÜT DESTEKLEME ÖDEMELERİ BAŞLIYOR
TÜRKİYE DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİNDE SÜT PİYASASI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
ADSYB 500 BAŞLIK DAMIZLIK DÜVE MERKEZİ HAYVANCILIK TESİSİ İNŞAATI İHALESİ
TÜM HABERLER
 SAYFA İŞLEMLERİ
Bu Sayfayı Yazdır
 SİTE İÇİ ARAMA
 EĞLENCE KÖŞESİ
Galeriyi gezmek için tıklayınız
 YAYINLARIMIZ
Tüm Yayınlarımız için tıklayınız