ISO 9001:2000 (TR1154QC)
Kalite Yönetim Sistemi
TARIM SİGORTALARI HAVUZU TARAFINDAN KAPSAMA ALINACAK RİSKLER, ÜRÜNLER, BÖLGELER VE PRİM DESTEĞİ ORANLARINA İLİŞKİN 2014/7093 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI YAYINLANDI

Bu Karar ile;

·         Bitkisel ürünler için dolu ana riski ile birlikte; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel  ve su baskını ek riskler dolu paketi halinde; bu sayılan risklere ilave olarak,isteğe bağlı olmak üzere ; açık alanda yetiştirilen meyveler için don riski, ayrıca meyve bahçeleri ile bağlarda dolu ağı ve örtü sistemleri için dolu paketindeki riskler ve dolu ağırlığı riski,

·         Seralar için dolu ana riski ile birlikte; fırtına, hortum, yangın,heyelan, deprem, sel ve su baskını ile taşıt çarpması, kar ve dolu ağırlığı ek riskleri paket halinde,

·          Süt ve erkek besi sığırları ile erkek ve dişi mandalar için ölüm riski

·         Koyun ve keçi ile koç ve tekeler için ölüm riski,

·         Kapalı sistemde üretim yapılan, bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları için ölüm riski,

·         Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünleri için ölüm riski ile kafes ve ağlar için kazalar, predatör saldırısı, fırtına, hortum ve deprem riskleri,

·         Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı olan aktif (arılı) ve plakalı kovanlar için; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını, taşıt çarpması, nakliye ile vahşi hayvan saldırısı riskleri,

İlgili genel şartlar, tarife ve talimatlar kapsamında; Bakanlığımızın kayıt sistemlerine kayıtlı çiftçilerin, mevcut arazi, sera, ürün, tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınmıştır. 

2015 yılında 2014 yılı uygulamalarına ilave olarak; Meyve bahçeleri ile Bağlarda dolu ağı ve örtü sistemleri için isteğe bağlı olmak üzere dolu paketindeki riskler ve dolu ağırlığı riski, Yağ gülü için dolu paketindeki riskler, Hububat ürünlerindeki sap kısmı, Arıcılıkta vahşi hayvan saldırısı riski, Su ürünlerinde kafes ve ağlar için kazalar, predatör saldırısı, fırtına, hortum ve deprem riskleri ilk defa teminat kapsamına alınmıştır.

Ayrıca, Büyükbaş hayvanların sigortaya kabul yaşı 8 güne, Küçükbaş hayvanlar için sigortayı kabul yaşı 3 aya indirilmiş olup, Gezginci arıcılık yapan üreticilere ait poliçelerde, poliçe vadesi içerisinde nakliyat riski dört(4) kez olarak arttırılmıştır.

Devlet prim desteği oranı; tüm risklerde %50 oranına uygulanacak, ancak açık alanda yetiştirilen meyvelerde çiçeklenme dönemi dolayısı ile sigorta paketindeki diğer riskler hariç sadece don riskinde 1/3 oranında ek prim desteği olarak karşılanacaktır.

Devlet sigorta prim desteğinden yararlanacak üreticilerin, 5488 sayılı Tarım Kanununun 20’nci maddesi d fıkrası ve geçici 2’nci maddesi ile 5363 sayılı Tarım Kanununun 13’üncü maddesi ikinci paragrafında belirtildiği şekilde; Bakanlığımızın çiftçi kayıtlarına kayıtlı olmaları yasal bir zorunluluktur. Bu bağlamda Bitkisel Ürün Sigortasında Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Sera Sigortasında Örtü Altı Kayıt Sistemi (ÖKS), Su Ürünleri Sigortasında Su Ürünleri Kayıt Sistemi (SKS), Arıcılık ( Arılı Kovan) Sigortasında Arıcılık Kayıt Sistemi ( AKS) ile Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortasında Veteriner Bilgi Sistemi  ( TÜRKVET) gibi çiftçi kayıtları dikkate alınmaktadır. Üreticilerin, tarım sigortası prim desteğinden yararlanabilmesi için bu kayıt sistemlerine kayıtlı olması ve bu kaydını her sene güncellemesi gerekmektedir.

Sera, Su Ürünleri, Arıcılık ( Arılı Kovan) ve Hayvan Hayat Sigortalarında diğer branşlardan farklı olarak kayıt ile birlikte risk incelemesi sonucunun olumlu olması halinde sigorta poliçesi düzenlenmektedir. Bu işlem yapılırken kriterler önceden belirlenmekte ve tüm bölgeler için standart olarak uygulanmaktadır. Risk incelemesi sonucuna göre eksiklerin tamamlanması talep edilmekte ve devamında poliçe düzenlenmektedir.

Tarım sigortası yaptırmayan üreticiler için; 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun Yardım ve Borç Ertelenmesi ile ilgili 17’nci maddesinde belirtilen; “ Bu Kanun kapsamında, uygulama yılında yer alan riskler için tarım sigortası yaptırmayan üreticiler, 20.06.1977 tarihli ve 2090 sayılı Kanundan yararlanamaz.” Hükmü uygulanmaktadır.

Ancak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından sigorta edilmeyen tesisler, işletmeler, ürünler ve riskler ile ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlarla ( www.tarsim.gov.tr-mevzuat) kapsam dışı bırakılmış haller ve kayıplar, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 17’nci maddesinde uygulama yılında yer alan riskler arasında sayılmamaktadır.

 http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141231m4.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141231m4.htm
 20141231M4-5-1.pdf

Diğer Haberler
SOĞUTULMUŞ ÇİĞ SÜT TAVSİYE FİYATI 2 TL OLARAK BELİRLENDİ
HAYVANCILIK DESTEKLEME ÖDEMELERİ
AYDIN İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ 2019 YILI OLAĞAN MALİ GENEL KURUL TOPLANTISI
HAYVANCILIK DESTEKLEME ÖDEMELERİ
HAYVANCILIK DESTEKLEME ÖDEMELERİ
2019 YILI ÇİĞ SÜT DESTEĞİ VE SÜT PİYASASININ DÜZENLENMESİ UYGULAMA TEBLİĞİ ( NO: 2019/22 )
2019 YILINDA YAPILACAK ÇİĞ SÜT DESTEĞİ VE SÜT PİYASASININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN KARAR ( KARAR SAYISI: 817 )
2018 YILI EYLÜL-EKİM-KASIM AYLARI ÇİĞ SÜT DESTEKLEME ÖDEMELERİ BAŞLIYOR
TÜRKİYE DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİNDE SÜT PİYASASI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
ADSYB 500 BAŞLIK DAMIZLIK DÜVE MERKEZİ HAYVANCILIK TESİSİ İNŞAATI İHALESİ
TÜM HABERLER
 SAYFA İŞLEMLERİ
Bu Sayfayı Yazdır
 SİTE İÇİ ARAMA
 EĞLENCE KÖŞESİ
Galeriyi gezmek için tıklayınız
 YAYINLARIMIZ
Tüm Yayınlarımız için tıklayınız