ISO 9001:2000 (TR1154QC)
Kalite Yönetim Sistemi
2011 yılı Destekleme Rakamları
2011 YILI BİRİME DESTEK MİKTARLARI
ALAN BAZLI DESTEKLEMELER (TL/da)
1
Tütüne Alternatif Ürün Desteği
120
2
Toprak Analizi
2,5
3
Organik Tarım
Tarla bitkileri, Meyve, Sebze
25
Hayvancılık, Arıcılık, Su ürün.Dest.% 50 Ek
4
İyi tarım
Meyve, Sebze
20
Örtüaltı
80
5
MAZOT DESTEĞİ
Peyzaj ve Süs bitkileri, Özel Çayır, Mera ve Orman emvali
2,50
Hububat, Yem bit., Baklagiller, Yumru bit., Sebze, Meyve
3,75
Yağlı Tohumlu bitkiler ve Endüstri Bitkileri
6,00
6
GÜBRE DESTEĞİ
Peyzaj ve Süs bitkileri, Özel Çayır, Mera ve Orman emvali
3,50
Hububat,Yem bit.,Baklagiller,Yumru bitkiler,Sebze,Meyve
4,75
Yağlı Tohumlu bitkiler ve Endüstri Bitkileri
6,00
7
FINDIK
150
HAYVANCILIK DESTEKLERİ
1
Yem Bitkileri (TL/da)
Yonca (sulu)
130
Yonca (kuru)
70
Korunga
90
Tek Yıllıklar
30
Silajlık Tek Yıllıklar
45
Silajlık Mısır (sulu)
55
Silajlık Mısır (kuru)
30
Yapay Çayır-Mera
75
2
Arıcılık
Arıcılık (TL/kovan)
7
Bombus Arısı (TL/koloni)
60
3
Su Ürünleri
Alabalık (TL/Kg)
0,65
Çipura-Levrek (TL/Kg)
0,85
Yeni Türler (TL/Kg)
1,00
Midye (TL/Kg)
0,20
Yavru (TL/adet)
0,06
4
Süt Primi (TL/Lt)
Sığır-Manda Sütü
0,06
Koyun-Keçi Sütü
0,15
5
Hayvan Başı Ödeme (TL/baş)
Sığır
225
Manda
300
Sığır (Soykütüğü İlave)
50
Hastalıklardan Ari
300
Koyun-Keçi
15
6
Tiftik Üretim Desteği (kg)
Oğlak Tiftiği
15
Ana Mal (İnce, İyi)
14
Tali
10
7
İpek Böceği Desteği
Tohum (TL/Kutu)
30
1.Sınıf Koza, Damızlık Koza, Diğer(TL/Kg)
20
8
Hayvan Gen Kaynaklarını Koruma
Büyükbaş (TL/baş)
400
Küçükbaş (TL/baş)
70
Arı (TL/kovan)
20
Elit Sürü (TL/baş)
Anaç
30
Yavru
40
Taban Sürü (TL/baş)
Anaç
30
Yavru
20
9
Halk Elinde Manda Islahı Desteği (baş)
500
10
Besi Desteği(Büyükbaş)
(TL/baş)
300
11
Projeli Damızlık koyun-Keçi Desteği(TL/baş)
40
12
Buzağı Desteği
Brusella S-19 Aşısı
25
Suni Tohumlama
75
Suni Toh.Doğ.Çevir.Melezi
150
13
Kuzu ve Oğlak Desteği
 
Brucellosis Rew-1 aşısı
4
14
Aşı Desteği(Baş)
Büyükbaş Brucellosis
1,5
Küçükbaş Brucellosis
0,5
Büyükbaş Şap
0,75
Küçükbaş Şap
0,5
15
Süt Fiyatı Düzenlemesi(Regülasyonu)
TKB
ÇEVRE AMAÇLI ARAZİLERİN KORUNMASI(ÇATAK)(TL/da)
1
 I Kategori 
30
 II Kategori  
60
III Kategori  
135
DİĞER TARIMSAL AMAÇLI DESTEKLER
Yurtiçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği (TL/da)
1
Buğday, yonca
6
Arpa, tritikale, yulaf, çavdar
4,5
Çeltik, yer fıstığı
8
Nohut, kuru fasulye, mercimek
7
Susam, kanola, aspir
4
Patates
20
Korunga, fiğ
3
Sertifikalı Fidan/Fide Desteği (TL/da)
3
Bahçe Tesisi
Standart
Sertifikalı
Bodur ve Yarı Bodur Fidan ile
150
300
Bağ ve Diğer Fidanlar İle
100
200
Narenciye Bah.Aşılama ile Çeşit Değiştirme 
0
250
Zeytinde Yağlık Çeşitler ile 
50
100
Virüsten Ari Fidanlara İlave
50
100
Sertifikalı Çilek Fidesi 
0
200
4
Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (işletme)
300
5
Tarımsal Yayım Danışmanlık (işletme)
500
6
Ar-Ge Destekleri
Proje
7
Kırsal Kalkınma Destekleri
Proje
8
Biyolojik Mücadele Desteği (TL/da)
Sera
200
Tarla
20
9
Tarım Sigortası
Destekleri
Bitkisel Ürün Sigortası Desteği
Poliçenin
%50'si
Süt Sığırı Sigortası Desteği
Erkek Besi Sığırı Sigortası Desteği
Sera Sigortası Desteği
Kümes Hayvanları Sigortası
Hasar Fazlası Desteği 
Su Ürünleri Desteği
Diğer Tarım Sigortası Desteği 
Çiçeklenme Dönemi Don Sigortası
2/3 Prim Dest.
FARK ÖDEMESİ DESTEKLERİ(krş/kg)
1
Yağlık Ayçiçeği 
23
2
Soya Fasulyesi 
Sertifikalı
50
Sertifikasız
40
3
Kanola 
40
4
Dane Mısır 
4
5
Aspir 
40
6
Zeytinyağı 
50
7
Buğday
5
8
Arpa, Yulaf, Çavdar, Tritikale
4
9
Çeltik, Kuru Fasulye, Nohut, Mercimek
10
10
Kütlü Pamuk 
Piyasa şartlarına göre 42 Kg/Krş. Geçmeyecek şekilde Tebliğle belirlenecektir.
FAİZ İNDİRİMLİ KREDİ UYGULAMALARI (%)
KREDİ KONULARI
İNDİRİM
ORANI(%)
KREDİ
ÜST LİMİTİ
HAYVANSAL ÜRETİM
1
Damızlık sığır yetiştiriciliği (etçi - süt)
100
7.500.000
2
Damızlık düve yetiştiriciliği
100
7.500.000
3
Büyükbaş / Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği
100
3.000.000
4
Büyükbaş hayvan besiciliği
100
3.000.000
5
Küçükbaş hayvan besiciliği
100
1.500.000
TARIMSAL SULAMA
100
1.500.000
DİĞERÜRETİM KONULARI
50
1.500.000
1
Kontrollü örtüaltı tarımı
50
7.500.000
2
İyi tarım uygulamaları / Organik tarım 
50
3.000.000
3
Su ürünleri
50
3.000.000
4
Sertifikalı tohum, fide, fidan yurt içi üretimi/kullanımı 
50
1.500.000
5
Standart fidan yurt içi üretimi/kullanımı
50
1.500.000
6
Kanatlı sektörü
50
1.500.000
7
Arıcılık
50
1.500.000
8
Tarımsal mekanizasyon 
50
500.000
9
Diğer üretim konulan
50
500.000
 
 SAYFA İŞLEMLERİ
Bu Sayfayı Yazdır
 SİTE İÇİ ARAMA
 EĞLENCE KÖŞESİ
Galeriyi gezmek için tıklayınız
 YAYINLARIMIZ
Tüm Yayınlarımız için tıklayınız