ISO 9001:2000 (TR1154QC)
Kalite Ynetim Sistemi
Ana Sr Desteklemesi
(1) Ana sr ve manda yetitiricilii yapan, 31/12/2012 tarihi itibariyle en az be ba ana sra sahip, rgtl yetitiriciler ylda bir kez olmak zere hayvan bana desteklemeden yararlandrlr. Tarmsal amal kooperatifler ve st reticileri birlikleri, bu Tebliin 3 nc maddesinde belirtilen yetitirici/retici rgtlerinden birine tzel kiilik olarak ye olmas halinde tek iletme olarak kabul edilir ve 200 batan fazla hayvan bulunduran yetitiriciler hari, tam deme yaplr. Ana manda desteinden yararlanacak olan yetitiricilerde rgtllk ve sayart aranmaz.
(2) Mracaat yeri, ekli ve zaman;
a) Ana sr desteklemesinden yararlanmak isteyen yetitiriciler, yesi bulunduu rgte dileke ile bavurur. Yetitirici/retici rgtleri, kooperatifler blge veya il st rgtleri araclyla olmak zere yeleri adna 1/12/2012 ile 31/12/2012 tarihleri arasnda il/ile mdrlklerine mracaat eder.
b) Ana manda desteklemesinden yararlanmak isteyen yetitiriciler, 1/11/2012 ile 31/12/2012 tarihleri arasnda yazl olarak ahsen veya yesi bulunduu Damzlk Manda Yetitiricileri Birlii araclyla il/ile mdrlklerine mracaat eder.
c) Mracaatnda usule ilikin eksikleri bulunanlar yazl olarak uyarlr ve on gn ierisinde eksikliin tamamlanmas istenir.
(3) stenecek belgeler;
a) Ana sr desteklemesinde; ekinde, bavuruda bulunan yelerinin listesi ile merkez birliklerinden alnan yelik belgesi bulunan yetitirici/retici rgtlerinin bavuru dilekesi,
b) Ana manda desteklemesinde, bavuru dilekesi ve Trkvet letme Tescil belgesi.
(4) Desteklenecek ana sr ve mandalarda aranacak artlar;
a) Ana sr ve manda desteklemesinden faydalanacak yetitiricilerin; iletmeleri ve srlar, Trkvet ve e-slah veri tabanna, ana mandalar ise Trkvet veri tabanna 31/12/2012 tarihinde kaytl olmaldr.
b) Ana srlar kltr rk veya kltr rk melezi olmaldr, iletmede bulunan ana srlarn aynrktan olma art aranmaz.
c) Ana srlar, 1/11/2011 ile 31/12/2012 tarihleri arasnda lkemizde suni tohumlama veya saf eti rklarda Bakanlktan izin alm tabii tohumlama boas ile tohumlama yaplm ve 15/2/2013 tarihine kadar e-slaha kaydedilmi olmaldr. Srlarda on drt aylk (420 gn) yatan nce tohumlanan hayvanlar desteklemeden faydalanamaz.
) Ana srlar Trkvet ve e-slah kayt sistemlerinde 31/12/2012 tarihi itibariyle ayn iletmede kaytl ve yayor olmaldr. Ana srlarn Trkvet ve/veya e-slah kayt sistemlerinde, ana mandalarn ise Trkvet kayt sisteminde desteklemeye mracaat eden iletmeye geli tarihi 1/10/2012 tarihinden nce olmaldr.
d) Ana sr desteklemesinde; iletmenin ana sr mevcudu ve hayvanlarn tanmlama bilgileri Trkvet ve e-slah, dier bilgileri e-slah kayt sistemlerinden alnr.
e) Soykt farkndan faydalanacak yetitirici, e-slahn soykt blmne 1/10/2012 tarihinden nce kayt edilmeli, mracaatn Damzlk Sr Yetitiricileri Birlii aracl ile yapmal, 2012 ylnda soy ktnde ay olarak yelik sresinin 2/3 kadar iletmesinde st lm yapmal ve soykt ve dl kontrolalmalar ile ilgili talimatlara uymaldr. Bu artlar salamayan ve talimatlar uygulamayan retici ile soy ktne 1/10/2012 tarihinden sonra ye olanlara soykt iin verilen fark denmez. Soykt faaliyetlerinin ve desteklemesinin yrtlmesinden Trkiye Damzlk Sr Yetitiricileri Merkez Birlii ve il birlikleri sorumlu olup, gerekli tedbirleri almakla ykmldr. Saf eti rk ana srlara soykt farkdenmez.
f) Yetitiriciler, iletmelerindeki ana srlar ile desteklemeye esas kaytlarnn 31/12/2012 tarihine kadar Trkvet ve e-slah veri tabannda gncellenmesinden sorumludur.
(5) cmallerin hazrlanmasncesinde il/ile mdrlklerince yaplacak ilemler;
a) Ana sr desteklemesinde gerek kiilerin T.C. kimlik numarasnn, doum tarihinin, baba adnn, tzel kiilerin ise vergi numarasnn e-slah veri tabannda kaydedilmesini salar.
b) Destekleme ile ilgili kaytlarn dzenli olarak kayt sistemlerine ilenmesini salar. Belgelerin dzenlenmesi, ilgili yerlere zamannda iletilmesi ve veri girilerinin vaktinde yaplmasndan grevli kiiler ve kurulular sorumludur.
c) Ana sr desteklemesinde, e-slah veri tabannda, mracaat olan yetitiricinin ve rgtnn 15/1/2013 tarihine kadar belirtilmesi ilemini yapar. Bavurularn e-slaha tanmlanmas ilemi, gerektiinde 15/2/2013 tarihine kadar uzatlabilir.
(6) Ana sr destekleme demesine esas almalar;
a) Trkvet veri tabannn 31/12/2012 tarihli, e-slah veri tabannn ise 31/12/2012 ve 15/1/2013 tarihli verilerinden yararlanlarak, Teblide yer alan kriterler dorultusunda HAYGEM tarafndan icmal-1 (ask listesi) hazrlanr ve e-slah veri tabanndan 20/1/2013 tarihine kadar yaynlanr. Yayn takiben icmal-1 il/ile mdrlklerinde on gn sreyle askya karlr.
b) Ask balang tarihi tatil gnne rastlarsa takip eden i gn askya karlr. Askya karma tarihi ve saati ile askdan indirme tarihi ve saati ile mdrl ile retici rgt temsilcilerince tutanaa balanr ve gncel tarihle imzalanmas salanr. Ask sresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hller hari icmal-1 deki bilgiler doru kabul edilir. Daha sonra yaplacak itirazlar deerlendirmeye alnmaz ve herhangi bir hak dourmaz. Yaplan itirazlar il/ile mdrlklerince deerlendirilerek e-slahta eksik olan bilgilerin 15/2/2013 tarihine kadar kaydedilmesi salanr. Hayvan mevcudu ile ilgili itiraz kabul edilmez.
c) cmal-2ler, e-slah veri tabanlarnn 31/12/2012 ve 15/2/2013 tarihli verileri esas alnarak HAYGEM tarafndan hazrlanr ve e-slah veri tabannda yaynlanr. Yaynlanan cmal-2ler ile mdrlklerince onaylanr ve il mdrlne gnderilir.
) lelerden gelen onaylanm icmal-2ler ile merkez ilenin icmal-2si il mdrlkleri tarafndan kontrol edilir, onaylanr ve demeye esas olmak zere Mart 2013 ay sonuna kadar HAYGEMe gnderilir. rgt bazl icmaller, ayn zamanda, yelerine bildirilmek zere retici rgtlerine de gnderilir.
(7) Ana manda destekleme demesine esas almalar;
a) Mracaat olan yetitiricilerin, Trkvet verilerinden yararlanlarak bu Teblide yer alan kriterler dorultusunda il/ile mdrlklerince icmal-1 (ask listesi) hazrlanr ve 15/1/2013 tarihinden itibaren on gn sreyle askya karlr.
b) Ask balang tarihi tatil gnne rastlarsa takip eden i gn askya karlr. Ask bilgileri imza ile tutanaa balanr. Ask sresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hller hari icmal-1deki bilgiler doru kabul edilir. Daha sonra yaplacak itirazlar deerlendirmeye alnmaz ve herhangi bir hak dourmaz. Yaplan itirazlar il/ile mdrlklerince deerlendirilerek 1/2/2013 tarihine kadar Trkvette gerekli dzeltmelerin yaplmas, eksikliklerin giderilmesi salanr.
c) le mdrlklerince icmal-1 ile itirazlar ve deerlendirmeler dorultusunda icmal-2 hazrlanr, onaylanr ve il mdrlne gnderilir. Merkez ilelerde icmal-2 hazrlama il mdrlklerince yaplr.
) lelerden gelen onaylanm icmal-2ler ile merkez ilenin icmal-2si il mdrlkleri tarafndan kontrol edilir, onaylanr ve demeye esas olmak zere 2013 ubat ay sonuna kadar HAYGEMe gnderilir.
(8) Desteklemede kullanlacak bavuru dilekeleri, ye listesi tablosu, icmal rnekleri e-slah zerinden yaynlanr.
(9) Hastalklardan ari iletme ve 2012/3106 sayl Bakanlar Kurulu Kararnn 4 nc maddesi 14 nc fkras kapsamnda halk elinde manda slah desteklemesinden faydalandrlan iletmeler bu desteklemeden faydalandrlmaz
 SAYFA LEMLER
Bu Sayfay Yazdr
 STE ARAMA
 ELENCE KES
Galeriyi gezmek iin tklaynz
 YAYINLARIMIZ
Tm Yaynlarmz iin tklaynz