ISO 9001:2000 (TR1154QC)
Kalite Yönetim Sistemi
Mevzuat
Kanunlar
5996 Sayılı VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU 13.06.2010 / 27610
4631 Sayılı Hayvan Islahı Kanunu
5488 Sayılı Tarım Kanunu 25.04.2006 / 26149
5553 Sayılı Tohumculuk Kanunu 08.11.2006 / 26340
5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu 21.06.2005 / 25852
5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu 19.07.2005 / 25880
VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kararlar
2009/14850 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar
Hayvancılığın Desteklemesi Hakkında Karar Yapılan Değişiklik Kararı (2007/12146)
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar
Tarımsal Üretime Yönelik Yatırım Ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar -2005
2001/3170 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
Yönetmelikler
Embriyo ve Sperma Üretim Merkezlerinin Kuruluş, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik
Hayvan Gen Kaynaklarının Korunması Hakkında Yönetmelik
Hayvan Irklarının Tesciline İlişkin Yönetmelik
Hayvan Islahı Milli Komitesinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
Hayvancılık İşletmelerinin Kuruluş, Çalışma, Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
HAYVANLARDA SOY KÜTÜĞÜ VE ÖN SOY KÜTÜĞÜ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Hayvanlarda Soykütüğü ve Önsoykütüğü Esasları ile Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelik
ISLAH AMAÇLI HAYVAN YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİNİN KURULMASI VE HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 2016
Islah Amaçlı Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği
SIĞIR CİNSİ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCİLİ VE İZLENMESİ YÖNETMELİĞİ 2011/12
Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama, Ovum ve Embriyo Transferi Faaliyetlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 SAYFA İŞLEMLERİ
Bu Sayfayı Yazdır
 SİTE İÇİ ARAMA
 EĞLENCE KÖŞESİ
Galeriyi gezmek için tıklayınız
 YAYINLARIMIZ
Tüm Yayınlarımız için tıklayınız