ISO 9001:2000 (TR1154QC)
Kalite Yönetim Sistemi
Faaliyet Raporu

2014-2015-2016 YILLARI YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU

Türkiye’de canlı hayvan varlıklarının soy kütüklerinin oluşturulması, iyileştirilmesi, kayıt tutulması ve izlenmesi çalışmaları konusundaki çalışmaların başlaması 1980’li yılların sonuna doğru başlayabilmiştir.

Ülkemizde yapılan uzun soluklu çalışmalar sonucunda, Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (ADSYB) 11 Kurucu üye ile kuruluşunu gerçekleştirerek TÜGEM ‘in 20.10.1995 gün ve 8217 sayılı izin yazıları ile resmen çalışmalara başlamıştır.

1995 yılında başlayan çalışmalar sonucunda bugün Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 4882 asil ve 27.815 yedek üye olmak üzere toplam 32.697 üye sayısına ulaşmıştır. Ülke hayvancılığın gelişmesinde Aydın ilinin önemli bir merkez oluşturduğunun altını çizmek gerekmektedir.

Bugün Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin 8. Olağan Genel Kurul toplantısını gerçekleştirmekteyiz. 16.10.2011 tarihinde 7. Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmış ve Yönetim kurulumuz;

·         Başkan; Mehmet Sedat GÜNGÖR

·         Başkan Yard; Nedim ÜNAL           

·         Muhasip üye; Adnan ELMACI,

·         Sekreter üye; Ercan TÜRKOĞLU,

·         Üye; Aydın DERELİ,

·         Üye; İsmet ÜNAL,

·         Üye; Ufuk SAYIN,

Şeklinde Oluşmuştur.

 Birlik Yönetim Kurulu üyesi Nedim ÜNAL’ın ayrılması ile 2014 yılında yedek üye Soydem Hayvancılık (R.Emre SOYSAÇ) ve Yönetim Kurulu Üyesi Aydın DERELİ’nin vefatı üzerine, 2015 yılında yedek üye Kadir TOKDİL,  göreve çağrılmış ve göreve başlamıştır.

        28.11.2014 tarihinde ; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 12 Haziran 2014 tarihli, 29028 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması Ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 1.nci maddesi ile 8/4/2011 tarihli ve 27899 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin Geçici 2.nci maddesine göre Olağan İntibak Genel Kurulu’nu yaparak yeni hazırlanan Kuruluş Belgesi kabul edilmiştir.

        Ülkemizde Islah Amaçlı Yetiştirici Birliklerinin hukuki statüsü, son olarak 11.06.2010 tarihli, 5996 sayılı (Veteriner Hizmetleri, Bitki  Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nda)[1] düzenlenmiştir. 28/1/2015 tarihli, 6589 Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2015 yılında 5996 sayılı Kanun değiştirilmiştir. Bu değişiklikten sonra da 26.08.2016 tarihli, 29813 sayılı Resmi Gazete’de Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması Ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır. 8. Olağan Genel Kurulumuzu bu yasal düzenlemeler esas alınarak yapmaktayız.

PERSONEL DURUMU

    Birliğimiz faaliyetlerini Sorumlu Müdür’e bağlı (3) adet şube müdürlüğü ile personel katılımının ön planda olduğu kalite yönetim sistemi doğrultusunda çalışmalarını;1 işletmeci, 3 Veteriner hekim, 14 ziraat mühendisi, 21 tekniker, 1 Uluslarası İlişkiler Uzmanı ve 1 büro personeli istihdam ederek 41 personel ile yürütmektedir. Ayrıca, ADSYB Gıda, Tarım, Hayvancılık, Proje ve Danışmanlık Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinden 7 personel ile hizmet alımı yapılmaktadır. Bu yapılan çalışmalara Tarım İl Müdürlüğümüz Proje Koordinatörü destek vermektedir. Ayrıca bir muhasebe danışmanı ve bir adet proje koordinatörü görev yapmaktadır.

   2016 yılında İşletmelerin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uyumunun arttırılması ve 30.06.2012 tarihinde yayınlanan 6331 sayılı iş kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda sorunların çözülmesi için yapılması gereken çalışmalar hakkında iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi istihdamı hizmetlerinin verilebilmesi için Ada Birtek Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Tic. Ltd. Şti. ile sözleşme imzalanmıştır.

ARAÇ, TEKNİK DONANIM VE HİZMET BİNAMIZ

    2013 yılında 29 olan araç sayımız ile hizmet verirken 2016 yılı sonunda 32 araç ve karantina işletmemizde 1 traktör ile üyelerimize HİZMET SUNMAKTAYIZ. Birliğimizin tüm araçlarında taşıt takip sistemi bulunmakta ve sürekli izlenmektedir. Ayrıca, araçlarımızda yakıt alımlarının düzenli olmasını sağlayan taşıtmatik sistemi de mevcuttur.

Birliğimiz tüm arazi personelinde cep telefonu hattı mevcut olup, üyelerimizle birlikte ve hayvancılıkla ilgili tüm gelişmeleri duyurabilmek için sms programı kullanılmaktadır.

2014 yılından itibaren birliğimiz Fatih mahallesinde kiraladığı 4 katlı tamamı Birliğin kullanımına ait olan bürolarda faaliyetlerini sürdürmektedir.

2012 yılında kurulan, ticari faaliyetini yürütebilmek için tamamı Birliğe ait ADSYB Gıda, Tarım, Hayvancılık, Proje ve Danışmanlık Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, faaliyetini yürütmektedir. Birlik faaliyetlerinde kullanılmak üzere, S.S. Aydın Sanatkarlar Toplu İşyeri Kooperatifinde bulunan işyeri depo olarak kullanılmak üzere kiralanmıştır.

     Birliğin daha iyi hizmet sunabilmesi için Bozdoğan ilçesi Alamut Mahallesi Küçükkavak mevkiinde 13.820 m2 , 13.460 m2 , 14.620 M2 alana sahip  tarlalar satın alınmıştır. Yine aynı ilçede ve mahallede yer alan Çiftedere mevkiindeki 18.400 m2’lik tarla satın alınmıştır.

SOY KÜTÜĞÜ VE ÖNSOY KÜTÜĞÜ ÇALIŞMALARI

    ADSYB’ye en az 5 baş saf kültür ırkı sağmal ineğe sahip olan, birlik mevzuatlarına uymayı taahhüt eden, soykütük kayıtlarını tutan, suni tohumlama yaptıran yetiştiriciler üye olabilmektedirler.

    ADSYB bünyesinde soykütük (ADSYB üyesi)  işletmelerindeki büyükbaş hayvanların pedigrileri ve verimleri (süt, döl verimleri) tutulmakta olup, ayrıca bunun yanında önsoykütüğü (ADSYB üyesi olmayan) işletmelerinde de yeni doğan buzağıların küpeleme işlemleri ve dişi sığırlarda yapılan suni tohumlama kayıtları yapılmaktadır. Her ay, üye işletmelerin ziyareti yapılarak, bu ziyaretlerde soykütük üyelerine ait süt defterleri, suni tohumlama belgeleri, işletme güncellemeleri yapılmaktadır. Bu yapılan hizmet ve çalışmalarla Aydın ilinde büyükbaş hayvancılık yapan yetiştiricilere destekleme alabilmesi için fayda sağlanmaktadır.

  Bu çerçevede de ADSYB, Teknik işler Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü soy kütüğü çalışmalarında 19 soy kütük ekibinin her ay düzenli olarak işletmelere gerçekleştirdiği ziyaretler ile veri kayıtları alınmakta ve   E-Islah verilerine göre 2016 yılı sonunda Aydın genelinde ADSYB üyesi 32.090  işletme vardır. 4.882 soykütük işletmesinde 84.045 baş  inek ile  toplam 201.974 baş sığır, ve 27.815 adet  önsoykütük  işletmesinde 97.107 baş inek  ile toplam 227.827 baş sığır mevcudu vardır.  Soykütük üyesi işletmelerdeki hayvanların pedigrileri ve süt, döl verimleri tutulmakta olup, ayrıca bunun yanında önsoykütüğü işletmelerinde ki sığırların düşen küpeleri ve yeni doğan buzağıların küpeleme işlemleri ile dişi sığırlara yapılan suni tohumlama bilgilerine ait kayıtlar tutulmaktadır.

Her ay üye işletmelerin ziyareti yapılarak, bu ziyaretlerde soykütük üyelerine ait süt defterleri, suni tohumlama belgeleri, işletme güncellemeleri yapılmaktadır. Birlik üyesi bulunmayan köylerde ise, önsoykütük yetiştiricileri için ihbar olmasa da köy ziyaretleri yapılmaktadır. ADSYB tarafından , buzağı ve süt destekleme işlemleri yapılmaktadır.

Aydın İlinde Sığır cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği ve Hayvan Kimlik sistemi konusundaki Tebliğ, Genelge ve Talimatlara uygun olması koşulu ile sığır cinsi hayvanlara kulak küpesi takılması, küpe takılan bu hayvanlara ait bilgilerin ulusal veri tabanına kaydının yapılması amacıyla, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile her yıl yenilenen küpeleme protokolu imzalanmıştır. Bu protokole istinaden soykütüğü ve önsoykütüğü işletmelerinde 18 arazi personeli ile 2014 yılında 117.626 adet küpe ,2015 yılında 125.992 adet küpesi 2016 yılında da 157.958 adet buzağı kulak küpesi takılmıştır. Ayrıca 2014 yılında 12.359 adet ,2015 yılında 12.308 adet ve 2016 yılında 7.807 adet düşen kulak küpesi kontrolleri yapılarak talep edilmiş ve takılmıştır. Üyelerin verim kontrolleri, işletme güncellemeleri, yetiştirici tarafından aylık yazılan süt ölçümleri toplama gibi çalışmalar yapılmaktadır. ADSYB; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Aydın İli kültür ırkı hayvan varlığı olarak sağmal 92.092 toplam sığır varlığında da 252.760 baş kültür ırkı hayvan varlığı ile 4.sıradadır.

   T.C. Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığımızla ile Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliğinin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında; 2010 yılında başladığımız Döl Kontrolü Projesinden doğan kızlarımızın her ay işletmelerden süt numunelerini alarak analizlerinin yapılmasına ve sonuçlarının sisteme kaydedilmesine devam edilmektedir.

Yetiştiricilerimize daha hızlı hizmet vermek için 2012 Nisan ayında doğan buzağıların   bildirilmesi için  "Alo Doğan Buzağı Hattı" (0256 212 40 00 / 01) kurulmuştur.  2014 yılında 20.605 kayıt,2015 yılı içerisinde 19.521 kayıt ve 2016 yılında 21.269 ihbar kaydı alınmıştır.

SUNİ TOHUMLAMA FAALİYETLERİ

Sağlık İşler Şube Müdürlüğü’nün 2 veteriner hekim ile yürüttüğü suni tohumlama ile ıslah ve ırkı sürekli iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.2014 yılında 3 Veteriner Hekim ile 6879 adet ,2015 yılında 6565 adet, 2016 yılında da 3.aydan itibaren 2 Veteriner hekim ile     5.494 adet suni tohumlama yapılmıştır.

     2010 yılında Aydın Veteriner Hekimler Odası ile bir protokol yaparak başladığımız Serbest Veteriner Hekimlerle tüm il bazında yaptığımız Suni tohumlama hizmeti,2016 yılı Mayıs Ayında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının destekleme uygulama modelini değiştirmesi sebebiyle karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Ayrıca işletmelerin ihtiyacı olan spermaları ADSYB Gıda, Tarım, Hayvancılık, Proje ve Danışmanlık Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketimiz ile üyelere ve Veteriner hekimlere sperma teminine devam ediyoruz.

TARIMSAL YAYIM DANIŞMANLIK(Aydın Çiftlik Danışma Merkezi (AÇDM)

Hayvancılık sektörü ile ilgili dünyadaki modern yöntemlerin takip edilerek, bu yöntemlerin yetiştiricilere aktarılması ADSYB'nin misyonları arasındadır. Bu kapsamda AB müktesebatının hayvancılık ile ilgili konularda getirdiği düzenlemelerin, sektör  paydaşları tarafından benimsenerek, sektörel gelişmelerin takip edilmesi önemli bir husustur. AB'ye üye ülkelerdeki hayvancılık ile ilgili kurumlar ile işbirliği kurularak aktörler arasında deneyimlerin paylaşılması için çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar ışığında ADSYB'nin farkındalık uyandırmak amacı taşıyan "Geleceğin Süt Çiftliklerinde Bilgi Köprülerinin Kurulması" isimli Avrupa Birliği projesi 2011 yılında Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından finanse edilmeye hak kazanmıştır. 2012 yılında sona eren proje sonucunda Aydın Çiftlik Danışma Merkezi (AÇDM) kurulmuştur.

ADSYB'nin tarımsal yayım ve danışmanlık birimi olarak 2012 yılından bu yana faaliyetlerine devam etmektedir. Bu hizmetler ile hayvancılık  işletmelerinin bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanması amaçlanmaktadır.                                                                                                      AÇDM bünyesinde farklı alanlarda uzmanlaşmış 9 tarım danışmanı bulunmaktadır. Bunların 2 tanesi aktif olarak yetiştiricilerimize danışmanlık hizmeti vermektedir. 2015- 2016 tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetleri döneminde 3 tarım danışmanımız 154 yetiştiricimize danışmanlık hizmeti vermiştir.

Aydın Çiftlik Danışma Merkezi (AÇDM);  kalitenin sürekli geliştirilmesi için üyelerimizin ve personelimizin eğitim ve motivasyonunun sağlanması ve geliştirilmesi çalışmaları içerisinde her yeniliği uygulamalı olarak üyelerimize duyurmak için silaj günü, eğitim çalışmaları, fuar organizasyonları ve gece toplantıları düzenlemektedir. ADSYB üyelerine yönelik her yıl düzenlenen tarım ve hayvancılık fuar gezileri ile yetiştiricilerin bilgi ve tecrübelerini artırmaları sağlanmaktadır. ADSYB üyesi damızlık sığır yetiştiricilerinin gereksinim ve beklentilerinin karşılanması için işletme giderlerinin en büyük bölümünü oluşturan hayvan besleme giderlerini en aza indirmek ve doğru besleme yöntemlerinin uygulanmasını sağlamak için birlik bünyesinde alınmış olunan besi ve süt rasyon programları ile rasyon hazırlama çalışmalarına önem verilmektedir.

AÇDM; Aydın ilinde çevre ve hayvan refahını gözeten, kaliteli üretim yapan ve karlılığı yükselmiş işletmelere sahip olmak hedefi doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir.

TİCARİ FAALİYETLER

2012 yılında ticari faaliyetlerin  yürütülebilmesi için ADSYB’nin  kuruluş amacı ile aynı hedefleri taşıyan, birliğin yüzde yüz ortağı olduğu  tamamı,  ADSYB’ye ait “ ADSYB Gıda , Tarım ,Hayvancılık  Proje ve Danışmanlık, Pazarlama ,Sanayi ve Ticaret  Limited Şirketi” kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. ADSYB Gıda , Tarım ,Hayvancılık , Proje ve Danışmanlık, Pazarlama ,Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,  üyelerin ihtiyaç ve beklentilerini tam zamanında karşılama, sperma, kaba yem ihtiyaçlarını ucuz ve kaliteli bir şekilde sağlamaları için çeşitli yem bitkisi tohumlarını  ( mısır, Caramba, Canola, Yonca, Yem şalgamı, vb.)  çiftlik malzemelerini ve her türlü işletme ihtiyaçlarının teminini sağlayarak üyelere hizmet vermektedir.

       2015 Yılında bölgemizdeki hayvan popülasyonun büyük çoğunluğunun sütçü ırk olan holstein olmasından dolayı, Üyelerimizin birliğimize yapmış oldukları yurt dışından genetik vasıfları yüksek damızlık gebe düve talepleri doğrultusunda  Bakanlığımızın ‘’yetiştiricileri ile sözleşme yapmak sureti ile özel izne tabi gebe düve ithalatı uygulama talimatı kapsamında düve ithalatı yapmak için , ayrıca yine üyelerimizin talepleri doğrultusunda besilik erkek dana ithalatı için yönetim kurulumuz oy birliği ile ithalat kararı almıştır. Bu karara istinaden 2016 yılı sonun kadar 799 baş kombine ırk olan simental ve Brown swiss ırkı gebe düve ithal edilerek talep eden üyelerimize teslim edilmiştir. Gebe düvelerimiz için 2015 yılında Nazilli ‘de karantina ahırı kiralanmış, 2016 yılında da karantina ahırı yetersiz geldiği için Çine Altınova’da bir karantina ahırı daha kiralanmıştır.

DESTEKLEMELER

    2002 yılından beri Ülkemiz hayvancılığını geliştirme kapsamında Birliğimize kayıtlı üye işletmelere verilen farklı devlet desteklemelerinin dağıtımı tarafımızdan koşulsuz üye memnuniyeti dikkate alınarak üyelerimizin kullanmakta oldukları Ziraat Bankası hesaplarına çok hızlı bir şekilde yapılmaktadır.

    Üyelerimizin Anaç Sığır, Buzağı ve Süt Destekleme müracaatları sırasında Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne her yıl, her bir müracaat için dosya bedeli olarak 10 TL nakit olarak İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü döner sermayesine yatırılmakta ve ilk gelen desteklemelerinden tahsil edilmektedir.

   Anaç Sığır Desteklemesinde ; 2014 yılında 63.652 baş hayvana 18.055.876,05 TL destekleme ödemesi ,2015 yılında 69.871 baş hayvana 18.392.718,87 TL destekleme ödemesi , 2016 yılında 84.001 baş hayvana 20.122.737,12 TL destekleme ödemesi

   Buzağı Desteklemesinde; 2014 yılında 44.276 baş buzağıya 3.541.225,24 TL destekleme ödemesi 2015 yılında 45.684 baş hayvana 3.769.481,75 TL  destekleme ödemesi ,

   Çiğ süt Desteklemesinde; 2014 yılında 194.198.085,67 LT süte 11.378.502,93 TL ,destekleme ödemesi 2015 yılında 23.727.382,87 LT süte 18.938.157,00 TL ,destekleme ödemesi 2016 yılında 23.150.246, LT süte 2.052.123,89 TL destekleme ödemesi yapılmıştır.

    2016 yılında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı destekleme ödeme uygulamasında değişiklik yaparak tüm hayvancılık desteklemelerini üyelerimizin Ziraat Bankası hesaplarına doğrudan ödemeye başlamıştır.

EĞİTİM ÇALIŞMALARI , KATILIMLAR ve PROJELER

Birliğimiz ; Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu , personel ve üyelerimizle  sektörümüz ile ilgili gerçekleştirilen tüm toplantı, çalıştay , eğitim çalışmaları, fuarlara katılım sağlamış ve temsil edilmiştir.

Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (ADSYB) ıslah faaliyetlerinin yanında yetiştiricilerinin bilgi ve tecrübelerini artırmak için çeşitli eğitim çalışmaları ve projeler yürütmektedir.

Kadın yetiştiricilerin hayvancılık faaliyetlerinde ön plana çıkarılması ve daha güçlü kılınması ADSYB'nin hedefleri arasındadır.  Bu çalışmalar ışığında hayvancılık sektöründe aktif olarak yer alan kadın yetiştiricilerin bilgi ve tecrübelerini artırmak için eğitim faaliyetleri yürütülmesi için çalışmalar yapmaya başlanmıştır. Bu çalışmalar sonucu 24- 29 Ocak 2016 tarihleri arasında 5 gün boyunca ADSYB'ye üye 18- 45 yaş aralığında 55 kadın yetiştiriciye Kuşadası’nda eğitim verilmiştir.

ADSYB - Aydın Çiftlik Danışma Merkezi; 2012 yılında kurulmasının ardından yetiştiriciler için tarımsal yayım ve danışmanlık faaliyetlerini aktif bir şekilde yapmak için eğitimler düzenlemeye başlamıştır. Geleneksel hale getirilen bu eğitimlerin ilki 12- 14 Aralık 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Kuşadası’nda yapılan bu eğitimlerde değerli akademisyenler, yetiştiriciler için önemli hususlara değinmiştir. Sığırlarda bakım besleme, işletme yönetimi, hayvan hareketleri ve ineklerde döl verimi sorunları gibi konularda sunumlar yapılmıştır.

Yetiştiricilerimizin eğitimlerden memnuniyetleri doğrultusunda AÇDM Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Eğitimleri’nin ikincisi  15- 17 Ocak 2016 tarihlerinde düzenlenmiştir. ADSYB ve AÇDM'ye üye 210 damızlık sığır yetiştiricisi ve eşleri bu eğitim faaliyetine katılmışlardır. AÇDM bünyesinde yetiştiricilerimiz için danışmanlık faaliyetlerini yürüten tarımsal danışmanlar ve birlik çalışanları iki gün süren eğitim boyunca yetiştiriciler ile bilgi paylaşımda bulunmuşlar ve yetiştiricilerimizin hayvancılık konusunda daha yeni ve doğru yöntemleri uygulamaları için onlara destek olmuşlardır.

Proje çalışmaları doğrultusunda; yetiştiricilerin talepleri sonucu hayvancılık sektöründe eksik olarak görülen, sığırlarda ayak ve tırnak bakımı hususunda eğitim projesi yapılması fikri ortaya çıkmıştır.

Güney Ege Kalkınma Ajansı 2015 yılı Teknik Destek Programı kapsamında ADSYB olarak başvurulan  “Sığırlarda Ayak ve Tırnak Bakımı Eğitimi” projesi hibe almaya hak kazanmıştır. Bu eğitime başvurulmasının nedeni, hayvancılık sektörünün önemli sorunlarından biri olan, modern süt sığırcılığı ile birlikte artış gösteren ayak ve tırnak problemleridir. 26 - 30 Ekim 2015 tarihleri arasında gerçekleşen eğitim projemize 10 saha personelimiz ve 10 ADSYB'ye üye yetiştiricilerimizden oluşan 20 kişi katılmıştır. Eğitim sayesinde ADSYB personellerimiz ayak ve tırnak bakımı hususunda bilgi kazanmışlardır ve yetiştiricilerimizi bu konuda bilgilendirmektedirler.

  Birliğimizin, Güney Ege Kalkınma Ajansı’na bağlı iller içinde yer almasından dolayı Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından açılacak olan çağrılarda; Birliğimizin uygun başvuru sahipleri kapsamına alınması hususunda Güney Ege Kalkınma Ajansı’na bir rapor hazırlanarak gönderilmiştir.

   Güney Ege Kalkınma Ajansı 2016 Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında “Damızlık Sığır Yetiştiricileri Öncülüğünde Besiciliğin Geliştirilmesi” isimli projemiz destek görmeye hak kazanmıştır ve 31 Ekim 2016 tarihinde sözleşmesinin imzalanmasının ardından başlayan projemiz 3 ayın sonunda tamamlanmıştır. Aydın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü proje ortağı ve Aydın İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği proje iştirakçisi olarak projemizde yer almıştır. . Aydın’da besiciliğin geliştirilmesi sağlanarak, erkek buzağılarının çevre illere satışının azalması sonucu, besiciliğe dayalı sanayi tesislerinin sayılarının  da artmasının sağlanması için 8 ilçede sığırlarda bakım besleme seminerleri, “Aydın İli Besicilik Çalıştayı” yapılmıştır. Ayrıca Aydın ili besicilik potansiyeli gösteren ve tüm proje faaliyetlerini içeren “Aydın İli Besicilik Raporu “hazırlanmıştır. 

18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununa ve 27/06/2016 tarihli ve 2016/9003 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Karar ile 03/10/2016 tarih ve 29846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2016/39)” ne istinaden ,Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenecek illerde damızlık düve yetiştiriciliği yapan büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulması, ülkemizin ihtiyaç duyduğu damızlık gebe düvelerin yurt içinden karşılanması, et ve süt üretiminde verimlilik ile kalitenin artırılması, sermayenin ülke içerisinde kalmasını sağlayacak şekilde, 500 baş kapasiteye sahip, projeli sütçü, etçi veya kombine saf ırk damızlık düve üretimi ve ticari gebe düve satışı için sağlık sertifikasına sahip yeni işletme kurulması ve bu işletmelerin yatırımlarının desteklenmesini projesi kapsamında Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği olarak Bozdoğan ilçesi Alamut Mahallesi’ndeki Birliğimize ait tarlamızda 500 başlık gebe düve işletmesi kurmak için 11 Kasım 2016 tarihinde Gıda Tarım ve Hayvancılık il Müdürlüğü aracılığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına müracaatımızı yapılmıştır. Müracaatımız olumlu olarak değerlendirilerek 500 başlık gebe düve işletmesi yapmamız konusunda izin verilmiştir. İşletme yapılması ile ilgili yasal süreç devam etmekte olup sonuçlandığı zaman Üyelerimizin kaliteli damızlık gebe düve ihtiyaçlarını karşılayacağımız işletmeyi hazır hale getireceğiz.

Ülke hayvancılığına ve özellikle Aydın hayvancılık sektörünün gelişimine katkı sağlamak için bölgesel ve ulusal hedefler belirlenerek, evrensel değerler doğrultusunda ve seçkin yönetici kadronun liderliğindeki çalışanlarıyla birlikte, üstün kalitede hizmet vermek için çalışmalar yürütülmektedir. Üyelerimize süratli ve kaliteli hizmet sunmayı ilke edinen Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği gücünü bünyesine kattığı üyelerinden almaktadır. Üyelerinin her türlü çıkar ve menfaatlerini koruyup, gözeterek çalışmalarına ve projelerine devam etmektedir.

 Yetiştiricilerin hayvancılık konusunda daha fazla bilinçlenerek ıslah çalışmalarının daha verimli bir şekilde yürütülebilmesi ve yetiştiricilerin karlılıklarının arttırılması için faaliyetlere devam edilecektir.

Hedeflerimizin gerçekleşmesinde her zaman olduğu gibi üyelerimizin desteklerine ihtiyacımız var. Üyelerimizin hizmetlerimizden memnuniyeti için; iletişime açık ve sürekli gelişmeyi hedef olarak belirliyoruz

   Birlik hepimizin Birliği.

   Hepinize bol kazançlı günler diliyoruz.

   Saygılarımızla.[1] 13.6.2010 tarihli, 27610 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 SAYFA İŞLEMLERİ
Bu Sayfayı Yazdır
 SİTE İÇİ ARAMA
 EĞLENCE KÖŞESİ
Galeriyi gezmek için tıklayınız
 YAYINLARIMIZ
Tüm Yayınlarımız için tıklayınız